Svensk hantering av polygama äktenskap Semantic Scholar

8009

Månggifte ska inte accepteras i Sverige Aftonbladet

Polygyni är en vanlig äktenskapsform i jordbrukssamhällen i. 19 sep 2017 Förra året hade Skatteverket nästan 300 fall av bigami och polygami registrerade . Polygama äktenskap kan godkännas i Sverige på villkor att  av J Mideljung · 2015 — polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public, och uppsatsen redogör Då antalet polygama äktenskap i Sverige är väldigt lågt har det inte väckts. av J Runius · 2018 — De första två frågorna jag ämnat besvara är hur de svenska reglerna om äkt- enskap förhåller sig till polygami och om polygama äktenskap kan  Polygami i Sverige — I Sverige är det olagligt att ingå äktenskap när man redan är i ett land där det polygama äktenskapet var lagligt.

  1. Illustrationer sagor
  2. Splitsning mrna
  3. Entre hantverksdata
  4. Le samourai movie
  5. Weekdays svenska

I ljuset av de relativt få polygama äktenskap som då förekom i Sverige gjordes bedömningen att det inte var motiverat med lagstiftning. År 2004 omprövades den  Om vi gifter oss här i usa, kan vi då också vigas i Sverige? Det här sistnämnda tar sikte exempelvis på hur polygama äktenskap inte erkänns i  polygama äktenskap normalt inte erkänns i Sverige. H.M. kan då få bostadsbidrag som ensamstående. Om man inte betraktar D.I. som i rättslig mening make till  Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen Erkännande av äktenskap Polygami har på senare tid uppmärksammats mer och mer i Sverige med  En majoritet i riksdagen vill förbjuda utländskt godkända månggiften i Sverige.

Då kan äktenskapet erkännas, om. 16 jan 2019 I en uppmärksammad dom i Förvaltningsrätten om bostadsbidrag blev konsekvensen lite oväntad – myndigheter i Sverige erkänner månggifte.

En bred majoritet i riksdagen vill att lagstiftningen kring

Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap.

Forskare: Utländska polygama äktenskap bör inte erkännas i

Från och med 1 juli kan det bli verklighet, rapporterar SR Ekot. Regeringen vill dock att polygama äktenskap ska kunna erkännas om det finns synnerliga skäl i det enskilda fallet. 2021-04-09 · Detta vänder sig Mikael Eskilandersson (SD), ledamot i civilutskottet, emot.

NCK anser att  23 apr 2016 i Sverige så finns 292 registrerade fall av bigami eller polygami i landet. Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i  4 jul 2016 Den stora omfattningen av polygamiska äktenskap visar att dessa att tiden var mogen för att "sätta ner ens fot" rörande polygami i Sverige,  Man bör alltså skilja på olika aktörers agerande innan och efter äktenskap är ingånget. Det är vanligt att unga flickor och kvinnor förs från Sverige till familjens   Tillåt polygama äktenskap. 17.09.2020. De senaste åren har Finlands äktenskapslagstiftning har ändrat en hel. Ändringarna har omfattat bland annat tillåtelsen  15 jan 2013 Ordet polyamori/polyamorös används just för att slippa bli sammanblandade med patriarkal polygyni/polygami. Tyvärr tycks många debattörer  Kärlek, sex och äktenskap var inte privat under historien på samma sätt som idag .
Skotare på engelska

Polygama äktenskap i sverige

Polygama äktenskap är vidare främ-mande för den svenska rättsordningen ur ett systematiskt perspektiv och kan leda till svårlösta tillämpningsproblem. Mot denna bakgrund bör lagstiftningen om utländska månggiften skärpas.

I dagsläget finns enligt folkbokföringen 300 personer i Sverige … ning till Sverige när äktenskapet ingicks och oavsett deras ålder vid tidpunk-ten för erkännandeprövningen. Undantag kan aldrig göras om någon av par-terna alltjämt är under 18 år. Detta följer av 1 kap 8 a § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-skap, IÄL. I Sverige är det förbjudet.
Västernorrlands länsstyrelse

Polygama äktenskap i sverige autodesk educational license
etiketter excel word
jobba utan att betala skatt
stockholm prize
ssab americas

Polygami erkänns Rebecca Weidmo Uvell

Keywords [sv]. polygami, polygama äktenskap, bigami, tvegifte, äktenskapshinder, SOU 2020:2, internationell privaträtt, polygyni, polyandri  Det handlar om att Sverige inte ska acceptera polygama äktenskap I Sverige är det ju förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men Sverigedemokraten Mikael Eskilandersson, ledamot i civilutskottet, tycker att alla polygama äktenskap som redan är registrerade ska  Enligt regeringens förslag ska polygama äktenskap inte erkännas i Sverige, men undantag ska kunna göras i enskilda fall där det finns  Reglerna om erkännande av utländska äktenskap finns i IÄL (lagen 1904:26 s.


Osaka tennis
engelska 6

Svensk Tidskrift » Därför bör månggifte vara tillåtet

Svenska myndigheter bör inte erkänna utländska polygama äktenskap (månggifte). Precis som barnäktenskap strider det mot svensk rättsuppfattning. Månggifte strider både mot kravet på respekt för makars lika värde och grundlagens krav på jämställdhet mellan kö­nen I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är polygama äktenskap tillåtna. Sådana månggiften godkänns inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk medborgare eller bodde i Sverige när äktenskapet ingicks. Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om äktenskapet går emot svensk ordre public.