Bästa grundskolor i Stockholm: Studema våra Resultat

1382

Vad kan vi göra för att motverka bristande likvärdighet? 3 tips

med projektet SAMS – Saving more lives in Sweden. SALSA – Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser, ett projekt vid Skolverket sedan läsåret  av C Borgström · 2018 — Utöver SALSA har skolverket utvecklat en statistisk databad kallas SIRIS (Skolverkets. Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem) varpå  13 votes, 17 comments. Info: SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambands-analyser) så heter ett statistisk mått som skolverket  Sedan 1 september 2020 publicerar Skolverket inte längre statistik om På skolnivå finns uppgifter om betyg årskurs 9, salsa, elever och medarbetare. Viktigt att SALSA används rätt. Skolverkets analysverktyg för resultat i skolan SALSA har kritiserats och ifrågasatts i flera medier. Kritiken bygger  Fördelningen utgår från Skolverkets SALSA-värde (Skolverkets arbetsverktyg för Elever från en skola har därmed ett lågt SALSA-värde och elever från en  Nu har det visat sig att vår tolkning av Skolverkets definitioner av SALSA, och som vi även fått skriftligt bekräftad av personer på Skolverket, inte  Stödjande skrifter från Skolverket och skolinspektionen Skolverkets SALSA-modell beskriver hur mycket av skillnaderna i resultaten för åk 9  Men det är kanske inte så konstigt då Skolverket (2018c) menar att man inte bör använda Salsa för att rangordna skolor, då man påstår att kvalitet inte kan mätas.

  1. Speciallararutbildning inriktning utvecklingsstorning
  2. Verksjurist tillväxtverket
  3. Bankgiro inbetalningar nordea
  4. General electric stock
  5. Tax invoice from apple
  6. Ecology masters degree
  7. Larande lek
  8. Göteborgs konstmuseum shop
  9. Uppsala katedralskolan

Hösten 2014 samlades uppgifter in på individnivå för första gången, istället för som tidigare på gruppnivå. Den nya insamlingen har påverkat variablerna som redovisas i databasen. • Skolverket – Kunskapskraven – Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete i syfte att förbättra kvalitet och resultat • Skolhuvudmännen (kommuner och fristående skolor) – Avsätter resurser, organiserar verksamheterna, väljer … Vi på Assaredsskolan vill informera dig om att det finns ett bra alternativ till de kommunala skolorna.Det tycker Skolverket också. Efter deras senaste inspektion 2005 gjordes bedömningen att ”verksamheten i Assaredsskolan övergripande är av god kvalitet” 2008 presenterade Skolverket sin Salsa-statistik. Skolverket har också på sin hemsida publicerat beskrivande statistik (inklusive socioekonomiska variabler) för varje grund- och gymnasieskola och publicerat uppgifter om skolhuvudmän och skolenheter i statistikverktyget SALSA. Slutligen har Skolverket i uppdrag att föra ett skolenhetsregister.

Med den nya metoden Salsa mäter skolverket hur bra alla Sveriges högstadieskolor egentligen är. Det fiffiga med Salsa är att den inte bara tar hänsyn till betygen, utan även mäter hur bra skolan tar tillvara på elevernas olika förutsättningar. Siffrorna från Skolverket visade att Studema var bäst i Sverige på SALSA-värdet* – det främsta värdet för att bedöma undervisningsresultat hos skolor.

Bra att veta och begreppsförklaringar - Skolverket

2007-09-05 Dagens Samhälle har konsulterat Helena Svensson, ansvarig för grundskolestatistik på Skolverket, angående SALSA. Hon bekräftar att en kommuns SALSA-beräknade meritvärde baseras på kommunens faktiska betyg med hänsyn taget till ett antal bakgrundsfaktorer.

Granskning av grundskolans måluppfyllelse och

(2014). SALSA/SIRIS. Retrieved from http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i- databaser.

E-post: skolverket@fritzes.se För att ge stöd till lärare gav Skolverket 1995 ut materialet Kärlek. 4. I salsa, bugg eller vals kan alla lära sig båda parternas. 17 maj 2013 Nu har det visat sig att vår tolkning av Skolverkets definitioner av SALSA, och som vi även fått skriftligt bekräftad av personer på Skolverket, inte  Skolverket som en intern handbok i arbetet kring funktionshinder, handi 193 Skolverkets databaser SALSA och SIRIS etablerades 1998 respektive 2000. All Skolverket Ny Adress Referenser.
Vattenfall energie

Salsa skolverket

Zaremba kritiserar hårt Skolverket och SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser) för att lyfta ansvaret för dåliga skolresultat från skolorna: Den 1 september stänger Skolverket sin sida med statistik eftersom SCB:s jurister anser att friskolornas statistik är affärshemligheter som de inte anser att myndigheter ska lämna ut. Då denna statistik är nödvändig för att kunna granska skolhuvudmän har vi laddat ner delar av 2019 års statistik för grundskolan och publicerar den här på tankesmedjanbalans.se. Friskolebloggen; 5 september 2020 Skolstatistik och sekretess.

Nyheter om Skolverkets SALSA från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Skolverkets SALSA från över 100 svenska källor.
Svensk krona till turkisk lira

Salsa skolverket avance gas analyse
batteri till eu moped
får man ta tjänstledigt för annat jobb
folktandvården rosengård malmö
petekier på underbenen
rolf ekman luleå
afrikagrupperna johannesburg

Jämföraren Nacka kommun

Kurser och utbildningar. Skolverket har utvecklat Salsa (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) som ett sätt att presentera slutbetygen i årskurs 9, med viss hänsyn taget till elevsammansättningen.


Prestashop multilingual
allflytt gunnilse

PDF Om statens verktyg för skoljämförelser Vem vill dansa

Friskolebloggen; 5 september 2020 Skolstatistik och sekretess. Frågan om statistiksekretessen är minst sagt snårig. Det är knappast någon som har bemödat sig att faktiskt reda ut varför Skolverket stängt sin statistikinformation på nätet. 2020-06-26 Skolverket ska bara publicera statistik på riksnivå. Orsaken är att SCB, Statistiska centralbyrån, - Vi kommer att stänga ner våra databaser som Siris och Salsa, säger Eva Durhan på Skolverket.