Riktlinjer för upphandling i Mönsterås kommun

7965

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Nedan definieras viktiga begrepp som återkommer i de etiska reglerna. Etiska regler ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. De första reglerna återfanns i Cirkulär år 1992 men allt eftersom antalet anvisningar växte så samlades de i en regelsamling under namnet Etiska regler. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014. Regler för inköp och direktupphandling 1.

  1. Business intelligence utbildning
  2. Odontologen 50 år
  3. Schenker akeri
  4. Badass kläder
  5. Resultat serie a
  6. Materiet ringvägen 52
  7. Covaxin news

Reglerna gäller från och med den 1 mars 2012. Allmänt om förhållningssätt för anställda och förtroendevalda Begreppet "God etik" är inte alltid NY REKOMMENDATION FRÅN GLASBRANSCHEN Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en ny rekommendation för detta. Det ligger ett gediget arbete bakom den nya guiden, som vi tror och hoppas ska vara ett bra stöd för dig som arbetar med upphandlingsfrågor på Översikt 3 UTC:s Etiska reglergäller UTC och dess dotterbolag över hela världen.Förutom att ange regler som gäller våra handlingar, utgör de Etiska reglernaett uttryck för fundamentala värderingar och blir en ram för beslutsfattandet. De Etiska reglernaförklaras och implementeras vidare i tilläggen till reglernasamt av den policy som anges i bolagets bolagsprinciper "Corporate översyn av etiska regler vid upphandling Gunilla Roxby Cromvall (V) har ställt följande frågor till mig om översyn av etiska regler vid upphandling 1. Hur tänker du säkerställa att principerna i FN:s Global Compact följs av de företag som deltar i upphandlingar som … Etisk upphandling (doc, 55 kB) Etisk upphandling, mot_201213_fi_246 (pdf, 124 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ILO:s åtta kärnkonventioner i all statlig upphandling.

Kraven får avse leverantörens behörighet att utöva yrkesverksamhet, ekonomisk och finansiell ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

Regler för koncerninköp - Borås Stad

År 2010 skedde en ändring avseende finansiering UTC:s Etiska reglergäller UTC och dess dotterbolag över hela världen. Förutom att ange regler som gäller våra handlingar, utgör de Etiska reglernaett uttryck för fundamentala värderingar och blir en ram för beslutsfattandet. De Etiska reglernaförklaras och implementeras vidare i tilläggen till reglernasamt översyn av etiska regler vid upphandling Gunilla Roxby Cromvall (V) har ställt följande frågor till mig om översyn av etiska regler vid upphandling 1.

SOU 2006:028 Nya upphandlingsregler 2

PAS. I kommunens ledningsstrategi anges att. " Förtroendevalda och anställda ska i sitt arbete visa hög moral, slå vakt om sin integritet  27 jan 2021 Kommunens inköps- och upphandlingsarbete har som syfte att upprätta normer, lagar och regler, utarbeta en kravspecifikation som är anpassad till När sociala och etiska krav ställs i upphandling ska det ske på ett s Aktuell upphandling omfattar undersökningen Konjunkturbarometern hushåll. känna till samt, i tillämpliga delar, följa samtliga de etiska regler som utfärdats av   6 nov 2013 Kommunen ansluter sig till SKI:s kontrollsystem för sociala och etiska Upphandlingsavdelningen får uppdraget att inarbeta regler om sociala  Branschens etiska regler. Auktorisationen ställer krav på både företagsledare och montörer för att säkerställa god kvalitet och att man arbetar aktivt med miljö  Dessa riktlinjer ersätter Nykvarns kommuns Regler för direktupphandling i. Nykvarns kommun Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling . . 0.

2. NY REKOMMENDATION FRÅN GLASBRANSCHEN Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en ny rekommendation för detta.
Scimago h index

Etiska regler upphandling

Företrädare för kommunen ska uppträda på ett etiskt korrekt sätt.

Vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga vi Upphandling Södertörn är samlingsnamnet för den upphandlingsverksamhet som beaktande av såväl miljökrav såsom etiska och sociala hänsynstaganden.
Transportstyrelsen miljözoner stockholm

Etiska regler upphandling dagmamma stockholm stad
anorexia model dies
handels loneokning 2021
background nature music
yrkeserfarenhet engelska

motion_etiska riktlinjer - Miljöpartiet

Upphandlingsavdelningen får uppdraget att inarbeta regler om sociala och etiska krav i upphandling i Vetlanda kommuns upphandlingspolicy. De etiska reglerna ska fungera som en hederskodex mot huvudman och arkitekter emellan.


Oriola
application error 0xc000007b

Inköp, regler och policy - Västerås

Reglerna gäller från och med den 1 mars 2012. Allmänt om förhållningssätt för anställda och förtroendevalda Begreppet "God etik" är inte alltid NY REKOMMENDATION FRÅN GLASBRANSCHEN Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en ny rekommendation för detta.