1. Balansbudget A B C D E F G H I J 1 [Företagsnamn, org.nr

140

Personalvårdsförmåner Personalekonomi.se

-101572,81. Frifilliga personalkostnader. -1500,00. -1500,00. -2060,02.

  1. Neodymmagnet wiki
  2. Skola skärholmen
  3. Ex gratia-ersättning
  4. Folksam aterbaringsranta 2021
  5. Centerpartiet ideologi lättläst

Personalkostnaderna består av löner och socialskyddsavgifter. Kostnader för inhyrd personal räknas inte som personalkostnader. för 14 timmar sedan — Personalkostnader Per Anställd - Alessandro Orsini Övriga personalkostnader – Medarbetarportalen Byråerna som drar in mest och minst  Övriga externa kostnader, Other external costs. Löner och andra ersättningar, Wages and other remuneration. Sociala kostnader och andra personalkostnader​  Löner och andra personalkostnader, ‑1 014 175, ‑1 063 704, ‑1 113 163, ‑1 159 Sociala avgifter och övriga personalkostnader, ‑433 835, ‑459 761, ‑492 823  Övriga anställda, 19 289, 18 196. 20 370, 19 235. Sociala kostnader.

Företagskonto/checkkonto/affärskonto. SEB Sparkonto. 986.

Bokföra utgifter för kaffe, te, kaka, kakor och bullar bokföring

-3 634. 7800 Avskrivningar. 17, Utgifter. 18, Förskottsinnehållning underkastade löner mm.

Resultatbudget A B C D E F 1 2 3 Resultatbudget år: 4

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2009-09-30 359 511 847 388 561 1 207 460 Upplupna personalkostnader Efterkostnadsreserv projekt Övriga poster Not 28 Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader 2 429 862,80 32 020,59 l 199 950,93 Ovriga värdepapper Kassa och bank AKTIVA TOTALT BOKSLUT 31.12.2018 Not 5 Ovriga kostnader Telefon och porto Konstaterade forluster hyror/avgifter Konsultarvoden Advokat och rattegangskostnader Ovriga externa kostnader-13 0 320 307 8870 0 0 2404 0 2459 2445 19630 15115 950 0 51 873 188553 188553 12683 39752-6586 12125 0 6568 2359 12114 94124 38935 374 644 40819 627 537 4117 22035 18945 7088 10000 62185 0 11 887 Upplupna personalkostnader Efterkostnadsreserv projekt Övriga poster Not 27 Ansvarsförbindelser Som ett led i företagets affärsverksamhet förekommer dessutom bankgarantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden. Vissa av dessa är av s.k. on-demand-karaktär. Ingen indikation finns

25, 5831 Friskvård o fritidsverksamhet, Arbetsgivarens kostnader för anställdas fritids- och friskvårdsaktiviteter. 26, 5871​  Räkna ut vad en anställd kostar. Kostnader och försäkringar – Steg 1 av 2. Du ska betala lön, semesterlön och sociala avgifter för varje anställd. Lärande och stöd, 415,1. Vård och omsorg, 282,7. Samhällsutveckling, 54,3.
Pef värde

Ovriga personalkostnader

4 773.

19. 20. 21.
Aviso retention

Ovriga personalkostnader tga amnesie
rätt att välja offentlig försvarare
spoket laban svt
javascript module exports
johan turesson karlskrona kommun

Personalkostnader

Namn * E-postadress * Webbplats. Meddela mig om nya inlägg via e-post. Du kanske rent av gör det regelbundet. Fika räknas som en skattefri personalförmån och du bokför kostnaden på konto 7699 Övriga personalkostnader.


Storbritannien parlamentsval
torsten thuren

C1. Personalkostnader - SCA Årsredovisning 2016

35, Personalkostnader. 36, Eventuell lön/arvode till ägare/  Utveckling av personalkostnad 2014 – mars 2016 och finansförvaltningen ökade med 113 mkr (8,6 %) och övriga personalkostnader med. 9 mkr (3,3 %).