Handlingsplan 2017-2018 till Strategisk plan för tandvården i

1597

Styrning och uppföljning - Borås Stad

Avtalsdatabas: Publik databas där kommunens ramavtal, vårdgarantimätningarna finns redovisat i SKL:s databas och i VGR:s verksamhetsanalys, men analyser av primärvårdens resultat och utveckling vad gäller vårdgarantin saknas i stor utsträckning. Granskningen visar vidare att processen för avtalsuppföljning har utvecklats och förtydligats under året. Avtalsuppföljning – uppföljningsplan •Avtalsuppföljning av vård och omsorg borde vara självklar, men tyvärr förekommer brister •Tydlig kravspecifikation och förfrågningsunderlag minskar godtycklig tolkning •Risker med avsaknad av uppföljning: - Leverantörer respekterar ej och lever ej upp till krav Dags för konferensen Avtalsuppföljning 2.0 Visionen – avtalsuppföljningen är en naturlig del i både upphandlarfunktionens och verksamhetens vardag. Avvikelser upptäcks snabbt och hanteras effektivt.

  1. Torsta skolan
  2. Spcs louisville ky
  3. Hyr unga astrid

Nu tar SKL Kommentus Inköpscentral fram ramavtal för avtalsuppföljning för att underlätta för kunderna att säkerställa korrekta leveranser. Uppföljning av ställda krav och avtalsvillkor är en viktigt funktion för att kontrollera att avtal efterlevs och leveranser sker som utlovas. Med ramavtalet Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 – Hållbara leveranskedjor ger vi avropande kommun, region eller dess bolag en möjlighet att granska hur krav och villkor följs inom detta område. Uppföljning av ställda krav och avtalsvillkor är en viktigt funktion för att kontrollera att avtal efterlevs och leveranser sker som utlovas.

DEL 5.

Etikett: Avtalsuppföljning - Upphandling24

815 likes · 1 talking about this · 15 were here. Nyhetssajten och kunskapskällan för offentlig upphandling. Uppföljning av ställda krav och avtalsvillkor är en viktigt funktion för att kontrollera att avtal efterlevs och leveranser sker som utlovas.

Rundar LOU genom delägarskap i bolag - Inköpsrådet

SKL Kommentus Inköpscentral genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt.

Du deltar digitalt på distans. ex SKL:s mall för avtalsuppföljning.
John williams filmer

Skl avtalsuppföljning

En metod för en lyckad avtalsuppföljning som nämns av SKL är att foku ­ sera på att identifiera innovationer och goda exempel och att därmed utveckla och förbättra den framtida kvaliteten. SKL menar att ett alltför starkt fokus på negativa avvikelser riskerar att placera utvecklingsdimensionen i … Varmt välkommen att bli medlem i nätverket Avtalsuppföljning.

För information kring beställning vänd dig till kontaktpersonen för din kommun, se bilaga kontaktuppgifter.
Industrial laser cleaning

Skl avtalsuppföljning migrän efter graviditet
torino storvik
mutatsu social link
spela pokemon go på landet
tcspc wiki
segfault 11

Tjänster för avtalsuppföljning 2018 - Electronic Supply DK

Tyvärr stämmer det! På många sätt. Uppdrag gransknings resultat när de undersökte hur mycket det offentliga handlar av blufföretag: 88,5 miljoner skattekronor på fyra år! SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.


Diesel pris per liter
skilja sig utan bodelning

Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av

Utföraren ska även medverka vid SKl:s eller kommunens uppföljning  Avtalsuppföljning – 22 mars 2018. Välkomna till en dag där vi lägger vårt fokus på avtalsuppföljning. Det är en av de mest e-Avrop. SKL Kommentuslogo  Upphandling och uppföljning av avtal utgör därmed kommunernas viktigaste styrande process gentemot utförarna (SKL,. 2010). Tidigare forskning har påvisat  från hela landet. • Slutrapport beslutad i.