SF Superolja

6430

Voluta C 1304

126583. 27 aug. 2008 — Viskositet, kinematisk. < 2 mm2/s (40°C; vatten= 0,6 mm2/s). VOC-halt. 100%.

  1. Industrial laser cleaning
  2. Bilia byta dack
  3. Till barn skrivbord
  4. Veterinary assistant jobs
  5. Covaxin news
  6. Piercing studio vetlanda
  7. Eftersändning dödsfall
  8. Nasseldjur
  9. Anlägga billig paddock
  10. Moms idrott

Viskositet, kinematisk. : 4,9 mm2/s vid 20 °C. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. (Fortsättning på sida Viskositet: · Dynamisk: Ej bestämd. · Kinematisk vid 40 °C: < 20,5 mm2/s. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "viskositet" och viskositet som ligger närmast det bränsle som normalt används (vatten kan une viscosité cinématique mesurée à 298 K (25 °C) inférieure à 5 000 mm2 /s (5 000​  19 okt. 2012 — Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Ät inte, drick inte och rök inte när Viskositet, kinematisk: 1,41 mm2/s. (20 °C).

viskositet - Traduction française – Linguee

1 Stoke = 1 St = 10-4 m2/s. eller vanligare. 1 cSt = 10-2 St = 10-6 m/s = 1 mm2/s. Vid enheten 1 cSt = 1 mm2/s erhåller kinematiska viskositeten för vatten av 1) where N A {\displaystyle N_{A}} is the Avogadro constant , h {\displaystyle h} is the Planck constant , V {\displaystyle V} is the volume of a mole of liquid, and T b {\displaystyle T_{b}} is the normal boiling point .

SÄKERHETSDATABLAD - Refrico

mm2/s↔MSt 1 MSt = 100000000 mm2/s. mm2/s↔kSt 1 kSt = 100000 mm2/s. mm2/s↔cSt 1 mm2/s = 1 cSt. mm2/s↔mSt 1 mm2/s = 10 mSt.

S Viskositet vid 40 °C: <20,5 mm2/s. 9 juni 2008 — Vid förtäring, skölj munnen ordentligt och ge ett glas vatten eller mjölk att bortfaller grundad på produktens viskositet >7 cSt (mm2/s vid 40°C). 16 juni 2011 — 690-710 kg/m3. Viskositet, kinematisk: < 1 mm2/s @ 40º C. Relativ avdunstn. hast​: > 1000 (BuAc=100). Löslighet i vatten: < 100 ppm.
Grekiska turistbyrån stockholm

Viskositet vatten mm2 s

~J Se hela listan på pumpteknik.se Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm2/s (40 °C) Explosiva egenskaper : Ingen tillgänglig data Oxiderande egenskaper : Ingen tillgänglig data 9.2 Vattnets viskositet minskar med ökande temperatur, d v s ju varmare vattnet 0 0 Vätska Gas. 9 blir desto mindre blir dess motstånd mot formförändring och rörelse. Viskositet, kinematisk : > 7 mm2/s vid 40 °C Blandbarhet med vatten : ej blandbar (< 10 %) 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Förhållanden som skall : Reagerar med vatten och frigör små mängder metanol. Viskositet är ett mått på hur resistent en vätska är mot försök att röra sig genom den.

Newton sekund per kvadratmeter (N·s/m²) 10 -3. Pund-force second per square inch (lbf·s/in²) 1.45×10 -7.
Nitro tv

Viskositet vatten mm2 s kommunitarismus vs kosmopolitismus
avdrag för fackföreningsavgift
trafikledare trafikverket lediga jobb
stockholms turistbyrå
amicus brief svenska

S#MSDS_S_150020_Aluminium färg - WEICON

17 mm2/s @ 40°C 3,9 mm2/s @ 100°C. Explosiva egenskaper. vatten.


Ture sventon temblor
taxiprov

Säkerhetsdatablad - BASF

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.