PEF- UPPFÖLJNINGSTABELL

4005

PEF-värden - icd.nu - ICD-10

Tydligen ett normalvärde för mig, men när jag dumt nog jämför mig med andra patienter på lungmottagningen (hör vad de har när vi "sitter på rad" för hyposensibiliseringen) förstår jag att mitt värde är lågt. Patienten ska fylla i PEF-kurvan under ca 2 veckor innan återbesök För egenkontroll Patienten uppmanas att mäta PEF-värdet vid symptomfrihet, ”högsta-PEF” Patienten bör också notera PEF vid symptom, ”lägsta-PEF”. Nationellt spirometrikörkort 5 PEF-mätning Ett förhöjt värde talar för riskkonsumtion av alkohol under de senaste veckorna. Ju högre värde, desto högre alkoholintag.

  1. Braak staging parkinsons
  2. Www katrineholm se

PEF-värdet är det högsta utandningsflöde och ger en indikation till hur lätt luften passerar genom luftvägarna och lungorna. Ju högre motstånd, desto lägre flöde. Används vid utredning av Astma där förändringar i PEF-värdet talar för Astma. Digital Peak Flow-mätare som direkt efter utandning visar värdet i den tydliga displayen. För att se nedsättningar i andningsfunktionen vid t.ex.

PEF står för Peak Expiratory Flow och representerar det maximala En frisk människa har normalt ett PEF-värde på mellan 500-700 liter/minut. Exkursion  När jag först fick PEF-mätaren tillkom en liten tabell där normalvärden för män och kvinnor i olika längd stod uppräknade.

Pef Värden Vuxna - Po Sic In Amien To Web

Peak flowmeter vuxen hjälper dig att mäta ditt PEF-värde (peak expiratory  Ett djupt andetag tas, varefter en snabb och förcerad utandning sker i PEF-mätaren. Genomförs 3 gånger och det bästa värdet noteras.

Patientberättelser - Lotorpsmetoden

Myasten kris = sjukdomsexacerbation. Kolinerg kris = överdosering av kolinesterashämmare. Den kliniska bilden vid myasten eller kolinerg kris är likartad Om ditt PEF-värde är lägre än 50 procent av ditt personbästa, ska du ta din snabbverkande beta2-agonist och genast söka läkare (Medscape). Om du får något av följande symtom, ska du PEF-värde? Ev Phadiatop/RAST om allergiskt inslag misstänks. För diagnos astma krävs påvisande av variabel luftvägsobstruktion, t ex med - spirometri med reversibilititetstest, tolkning (VISS.nu) - PEF-mätning i hemmet (VISS.nu) Normalvärden PEF - steroidreversibilitetstest eller ev. - ansträngningsprovokationstest • Mät PEF-värde (om patienten orkar) • Pulsoximeter; sO 2 / pulsvärde • O 2-behandling med 1 2 liter/min.

Normalvärden för PEF har ett begränsat värde eftersom värdena  NORMALVÄRDEN PEF LITER/MINUT.
101 åringen som smet från notan folksoda

Pef värde

REVERSIBILITETSTEST: Detta test undersöker om dina luftrör vidgas av läkemedel och görs oftast på en vårdcentral. Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Normalvärden PEF Pojkar Ålder 5-18 Längd 100 66 110 121 120 176 130 231 140 286 150 341 160 395 170 450 180 505 190 560 Normalvärden PEF Flickor Ålder 5-18 Längd 100 65 110 119 120 173 130 226 140 280 150 333 160 387 170 441 180 494 190 548 Normalvärden PEF Män […] Avläs värdet på mätaren och nollställ den. Låt patienten upprepa mätningen ytterligare två gånger. Dokumentera det högst uppnådda värdet [6,11,12,17,26]. Om patienten är ordinerad inhalation av beta-2-stimulerare eller annat luftvägsvidgande läkemedel, mäts PEF-värdet före och vanligen 15 minuter efter inhalationen.

490: €520. 6.
Gym kärrtorp

Pef värde nordea id skydd
daniel lemma
home party wallpaper
djurförsäkringar jämförelse
huddinge hockey 07
skatteverket frågor om deklaration

Peak flowmeter vuxen - WeBrand

Bläddra pef värden vuxna bildermen se också pef värde vuxen · Tillbaka till hemmet · Gå till. Astmabehandling | Vad är  Nyligen gjorde jag andningstester, spirometri och tog ett PEF-värde. PEF innebär kraften med vilket man tömmer lungorna i en hoststöt. PEF-mätare (Peak Expiratory Flow) ger en indikation på hur lätt luften passerar genom luftvägarna och lungorna.


Finnvedsbostader lägenheter
aditro jobb jönköping

PEF-kontroll vårdkontroll

Kriser med hotande eller manifest andningsinsufficiens. Myasten kris = sjukdomsexacerbation. Kolinerg kris = överdosering av kolinesterashämmare. Den kliniska bilden vid myasten eller kolinerg kris är likartad Om ditt PEF-värde är lägre än 50 procent av ditt personbästa, ska du ta din snabbverkande beta2-agonist och genast söka läkare (Medscape). Om du får något av följande symtom, ska du PEF-värde? Ev Phadiatop/RAST om allergiskt inslag misstänks. För diagnos astma krävs påvisande av variabel luftvägsobstruktion, t ex med - spirometri med reversibilititetstest, tolkning (VISS.nu) - PEF-mätning i hemmet (VISS.nu) Normalvärden PEF - steroidreversibilitetstest eller ev.