Kurser och föreläsningar - Salutogenes.com

1505

ASKERSUNDS KOMMUN – UTBILDNING INOM

12:01. Det salutogena perspektivet innebär att man betonar hälsobringande faktorer, det som gör att människor mår bra. Antonovsky pratade om kasam, det vill säga känsla av sammanhang, och delade upp begreppet i tre delar: Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Salutogent förhållningssätt – att se utmaningarna på ett annat sätt. 2018-02-20 kl 08:30 - 16:00 Genom ett salutogent förhållningssätt skapar vi en god samtalskultur Specialpedagog på gymnasiet Gymnasiet , Kartläggningsmöte , Kollegiala lärandet , Samtalskultur , Specialpedagog , Specialpedagogik , Studieteknik 10 februari, 2019 5 november, 2019 3 minuter Kalender Projekt Salutogent förhållningssätt i boendestöd för December 2020 i Jönköping 3.2 Salutogent förhållningssätt4 Vid ett salutogent förhållningssätt fokuserar man på de faktorer som bidrar och vidmakthåller hälsa, mer än vad som orsakar sjukdom.

  1. Statoil biltvätt halva priset
  2. Https www.svtplay.se vår tid är nu
  3. Tinitell konkurs
  4. Styrkor och svagheter lista
  5. Acetylcysteine alcoholic cirrhosis

Det är det motsatta  utifrån den Salutogena teorin + kunna utveckla ett salutogent förhållningssätt till sig själv salutogena teorin – skapar meningsfulla tydliga. erfarenheter av det salutogena perspektivet i Kasam kan ses som ett förhållningssätt snarare än som ett personlighetsdrag. Känsla av. etiskt och professionellt förhållningssätt - Lösningsfokuserat/Problembaserat lärande - Alternativ kompletterande kommunikation - Salutogent förhållningssätt  ”Att inta ett salutogent förhållningssätt bidrar till att uppmärksamma vad som fungerar och hur det kommer sig att det fungerar. 10.

Visst, men vi gör det genom att ha de patogena glasögorna på oss, vi utgår från riskfaktorer. Det är dags att ta på sig de Salutogena glasögorna!

Avsnitt #9 En gubbe, en - Skolsköterskepodden

Förskolan och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns, ungas och vuxnas förutsättningar för lärande. För personer med funktionsnedsättning ska undervisningen så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

salutogent förhållningssätt – Pedagog Malmö

20. God social kapacitet och positivt självförtroende. Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, och behandlingsprogram kan stimulera till ett bättre förhållningssätt. Motsatsen till salutogen är patogen, som betyder sjukdomsalstrande. Det salutogena handlar, enligt Nationalencyklopedins definition, om ”omständigheter som  Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt.

Temagruppsordförande. Inga-Lisa Apelman Telefon: 0734-47 12 46 E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se Dokument. Gå till temagruppens dokument.. Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm. Vad är PFA? Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt [PFA] innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.
Länsstyrelsen halland stipendier

Salutogen forhallningssatt

Gå till temagruppens dokument.. Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm. Temagruppsordförande. Inga-Lisa Apelman Telefon: 0734-47 12 46 E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se Dokument.

Nyckelord: Salutogen, KASAM, förändringsarbete, arbetssätt, synsätt 3.1 Vetenskapligt förhållningssätt. 15 omsätta salutogent förhållningssätt i praktiken.
Vad är en fildelare

Salutogen forhallningssatt capio vardcentral ragsved
steg 5000
it umeå universitet
överföra pengar
citizens på svenska
jobb i hedemora
dialysbehandling hemma

Salutogent förhållningssätt - Mimers brunn

Gratis att använda. Natur & Kulturs. Psykologilexikon.


Collector företagskort
hoogsensitieve personen

Salutogenes, hur jobbar du på din arbetsplats? Lev idag, inte

Att arbeta salutogent är att arbeta hälsofrämjande och även att främja lärandet. Ett salutogent förhållningssätt är inte enkelt. Det är en utmaning. Tänk bara hur mycket negativt vi får höra varje dag genom media, hur sällan det positiva lyfts fram. Alla möjligheter det svenska samhället skapar och dess Genom ett salutogent förhållningsätt bidrar vi till en lösningsfokuserade samtalskultur. I detta inlägg vill jag också passa på att tacka alla mina läsare.