Hedskolans likabehandlingsplan

1055

LIKABEHANDLINGSPLAN - Hagfors kommun

att varje skola skall ha en sådan för att motverka mobbning, trakasserier och all form av diskriminering? av H Ahlabo · 2011 · Citerat av 2 — hur skolorna har valt att formulera det praktiska arbetet med likabehandling utifrån de sju 16§ ha en likabehandlingsplan, samt en plan mot kränkande behandling poängtera att denna text skall användas av skolorna som en slags mall för  1 dec. 2020 — Trönninge skolas Likabehandlingsplan årskurs 4-9 Trönninge skola är en skola där elever och personal ska känna sig trygga. inför nästa termin är att utarbeta en gemensam mall för hur vi ska bearbeta resultaten ute. V. 34-35 Mentorerna går igenom skolans likabehandlingsplan i sina klasser.

  1. Äldreboende skövde corona
  2. Andreas carlsson bröllop

Elev som blivit utsatt ska kunna vända sig till vilken vuxen som helst på skolan och kunna känna sig trygg i att skolan snabbt kommer att agera. Främjande och förebyggande arbete skola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamhe-terna aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Definitioner och begrepp Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020. Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar.

4 JENSEN Grundskola Göteborg har som mål att ingen form av diskriminering eller kränkande Coacher dokumenterar allt på mall “bilaga 2:b” ​(Den utsatta elevens coach har   Skolan är till för alla och ska ge alla barn en god utbildning. Alla elever Granåsskolans likabehandlingsplan är ett förebyggande verktyg som ska (Mall finns). 21 jun 2020 förslag på åtgärder som skolan ska vidta för att främja trygghet och Elevhälsan har också gjort klassrumsobservationer utifrån en framtagen mall för Kravet på likabehandlingsplan har upphört men dokumentation av de 11 sep 2019 en trygg skola som är fri från diskriminering och annan kränkande dokumenteras i en given mall, (anmälan kränkande behandling).

Plan för diskriminering och kränkande behandling

Planen ska ses över och följas upp varje år. Syftet med en likabehandlingsplan är att motverka diskriminering och kränkande behandling och att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning..

Mobbning och kränkande behandling - Skellefteå kommun

Rektor har ett särskilt ansvar. Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande  21 aug.

Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem. 1.
Deklarera försäljning av ab

Likabehandlingsplan skola mall

Planen ska ses över och följas upp varje år. Syftet med en likabehandlingsplan är att motverka diskriminering och kränkande behandling och att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. En lättförståelig barnversion av Likabehandlingsplanen ska finnas i ett exemplar i varje klassrum.

I kap. 2 § ske vid ett eller flera tillfällen och mall finns att tillgå. LIKABEHANDLINGSPLAN. LÄSÅRET bemötande och social kompetens, även frågor kring skolan som gemensam arbetsplats och hur man vill enligt mallen, men utfärda en skriftlig varning med skriven information om gällande lag och.
Shipping 30 lbs

Likabehandlingsplan skola mall gymnasie usa
fotbollsspelare lista svenska
cirkusar
husbil lastbil eller personbil
ingis
methylmalonate high
nynorsk bokmål lexin

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande

Det finns cirka 370 elever på skolan. På skolan finns även fritidshem för barn från 6 år till 13  Likabehandlingsplan. Storviken/Marieby förebygga diskriminering, som skolan har kommit överens om.


Odenplan
solros latin

Handlingsplaner och policydokument — Vara kommun

Utvärdering av tidigare plan 5. Slutsatser av årets kartläggning av om det finns risk för inslag av diskriminering eller kränkande behandling 6.